jueves, 27 de octubre de 2011

Restauración de papeles pintados

Els papers pintats que arriben al taller de conservació-restauració de document gràfic de l’ESCRBCC per ser restaurats, presenten una tipologia comuna ja que tots són fragments de rotlles sense fer servir, però cadascun presenta particularitats com els seus materials constitutius (zones vellutades i brillants, diferents colors…), la iconografia, l’estat de conservació o els propis processos de conservació-restauració als quals han estat sotmesos. Ha estat interessant la possibilitat de comparar, tant a nivell d’estampació com a nivell de materials, aquesta col·lecció de papers pintats amb uns petits fragments de diferent procedència, arrencats dels murs de la masia de Can Manso (Cornellà de Llobregat, Barcelona) del segle XVI-XVII, també restaurats al taller.

En Unicum, revista de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de de Bienes Culturales de Cataluña

No hay comentarios:

Publicar un comentario